Νέο Εμπλουτισμένο Χρήσιμο Παιδαγωγικό Υλικό.

Εμπλουτισμένο Χρήσιμο Παιδαγωγικό Υλικό για τους μαθητές μας. Συνάδελφοι/ισσες,      Προσπαθήσαμε και συγκεντρώσαμε εδώ πλούσιο…

Για τις αυθαίρετες ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας και τη λασπολογία των ΜΜΕ

Την παραπάνω εικόνα αντίκρισαν αρκετές φορές δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί και μαθητές που επιχείρησαν την προηγούμενη εβδομάδα…

Γράμμα προς τους Γονείς των Μαθητών μας

Αγαπητοί γονείς, Είμαστε οι εκπαιδευτικοί των παιδιών σας Απευθυνόμαστε για μια ακόμα φορά σε εσάς, τους γονείς των μαθητών μας. Η…